Jste zde

Sdělení ČMI k problematice používání přístrojů na měření tlaku krve ve zdravotnických zařízeních