Jste zde

Do našeho bytového domu je dodáváno teplo vodní parou. Po nahrazení původního měřidla novým se zvýšila cena za dodané teplo účtovaná jeho dodavatelem. Nemůže to nové měřidlo chybně měřit, i když je úředně ověřené?

Měřiče tepla jsou měřicím zařízením, které vydává výsledky měření vyjádřené v jednotkách energie na základě vyhodnocení vstupních údajů několika měřidel různých veličin, a to měřidel teploty, tlaku a protečeného množství. S ohledem na to, že pro výpočet úhrady za teplo byla stanovena metodika, která výrazně odlišuje úhradu za teplo dodané v podobě přehřáté páry a za teplo dodané v podobě mokré páry, musí tato měřidla v určitém okamžiku rozhodnout, zda se jedná o páru přehřátou nebo mokrou. Podle toho probíhá načítání dodaného tepla do dvou počítadel pro přehřátou nebo mokrou páru. Tuto funkci, která není předmětem zkoušek při typovém schvalování měřiče tepla, ovlivňuje při praktickém užívání několik faktorů. ČMI zvažuje záměr zařadit přezkoušení této funkce měřidla do předpisu pro zkoušení měřidel tepla. Je třeba poznamenat, že jednotková cena za páru mokrou a za páru sytou se výrazně liší. Měřidla teploty, tlaku a protečeného množství, která jsou členy měřiče tepla, jsou stanovenými měřidly a jako každé měřicí zařízení pracují s určitými chybami a nejistotami měření. Tím je pak dána celková chyba sestavy měřiče tepla při identifikaci bodu sytosti páry a tím i přepnutí mezi oběma zmíněnými režimy. Měřiče tepla tak měří v rámci dovolených odchylek a nejistot shodně celkové množství dodané tepelné energie, ale mohou se lišit v množství energie zařazeném do oblasti páry přehřáté a do oblasti páry mokré. Reálně dodávaná pára se může případně pohybovat v těsné blízkosti meze sytosti. To by mohlo způsobit, že jeden měřič tepla s ohledem na svou chybu a na celkovou nejistotu měření může identifikovat páru jako přehřátou a jiný měřič (i téhož typu) ji může zařadit do oblasti měření v mokré páře. Tento stav by byl odstraněn, pokud by se sytost páry pohybovala výše nad mezí sytosti alespoň o nejistotu měření sestavy měřiče tepla. Problém zpravidla spočívá v tom, že předmětná měřidla nejsou vhodná pro měření v situaci, kdy je skutečný stav páry vzdálený od meze sytostí méně, než je nejistota měření těmito měřiči. ČMI není kompetentní k řešení metodiky měření spotřeby tepla v rámci vztahů mezi jeho dodavateli a spotřebiteli, a proto je vhodné Váš problém konzultovat se Státní energetickou inspekcí (SEI), která pro tuto oblast disponuje kompetencemi stanovenými právními předpisy. ČMI je připraven se SEI spolupracovat při řešení metrologických aspektů Vašeho problému.