Jste zde

Mám nějakou možnost se bránit v případě, že mám pochybnosti o správnosti vodoměru, který patří vodárně a ona mně podle jeho náměrů účtuje odebranou vodu?

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů v § 11a zakotvuje možnost požadovat přezkoušení stanoveného měřidla, o jehož správnosti jmá pochybnosti, a a právo na dodání informace o výsledku přezkoušení. Toto přezkoušení provedou subjekty zmocněné zákonem k ověřování stanovených měřidel. V některých případech (zejména vodoměry) může mít větší vypovídací hodnotu o správnosti měření, pokud je stanovené měřidlo přezkoušeno v místě instalace. ČMI nabízí cestou svých pracovišť v Brně a v Praze možnost sjednat přezkoušení v místě instalace vodoměru. Bližší informace o pracovišti v Praze lze nalézt zde, o pracovišti v Brně zase tady.