Jste zde

Metrologie v oblasti moderních světelných zdrojů

Metrologie v oblasti moderních světelných zdrojů 

Metrology for Solid State Lighting (ENG05 - Lighting)

Osvětlení spotřebuje 19% elektrické energie ve světě a tato hodnota by mohla být zredukována o 75%, pokud začnou být používány nové moderní úsporné zdroje světla. Nejúspornější zdroje světla přitom dosud nejsou komerčně dostupné, ale vývoj technologie jejich výroby postupuje velmi rychle. Tento projekt se zaměřuje na vývoj metrologického zajištění pro úplnou a spolehlivou charakteristiku světla ze zdrojů na principu pevné fáze. Očekává se, že s odpovídajícím metrologickým zabezpečením se situace v nabídce úsporných světelných zdrojů může zlepšit do stádia, kdy trh bude skutečně trhem spotřebitelským, a nebudou nutná legislativní opatření. Hlavním cílem je vyvinout měřicí metody pro výrobky poskytující světlo ze zdrojů na principu pevné fáze, včetně příslušných optických, elektrických, tepelných a materiálových vlastností. Speciální pozornost bude věnována měření spojeným se spektrálními změnami v průběhu času. Bude třeba vyvinout a validovat systém pro komplexní specifikaci a označování dle základních fotometrických vlastností jednotlivých světelných zdrojů a souvisejících optických komponent. Kromě jiného přínosu se předpokládá, že výsledky výzkumu budou využity při tvorbě norem CEN a ostatních příslušných normalizačních orgánů, bude realizován přenos poznatků k výrobcům, spotřebitelům a uživatelům a v neposlední řadě bude rozvinuta příslušná infrastruktura (metrologická, zkušební, normalizační a akreditační) pro tyto účely.

Český metrologický institut se v oblasti fotometrie zapojil do tohoto projektu výzkumným týmem z ČMI LPM Praha v čele s Dr. Ing. Markem Šmídem, msmid@cmi.cz. 

Webové stránky projektu