Jste zde

Čím lze legálně měřit vánoční stromky při jejich prodeji?

Při prodeji vánočních stromků je zpravidla úplata odvozována od délky stromku vyjádřené v centimetrech a ta je zjišťována měřením některým ze standardně prodávaných délkových měřidel nebo přikládáním ke stupnici (zhotovené různým způsobem). V případě, kdy by měl prodejce záměr použít ověřené stanovené měřidlo, připadaly by z měřidel délky uvedených v druhovém seznamu vyhlášky 345/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v úvahu pouze měřická pásma; toto měřidlo by mohlo být k danému účelu s určitými problémy použitelné, i když nemusí být k takovému použití z praktického hlediska příliš vhodné. V případě ostatních měřidel, tedy měřidel pracovních, jako jsou např. svinovací a skládací metry, ČMI na žádost uživatele = prodejce stromků provede kalibraci, vydá kalibrační list a měřidlo standardně označí kalibračními značkami. U těchto měřidel připadá v úvahu i případ, kdy bylo provedeno prvotní EHS ověření podle vyhlášky 339/2000 Sb. (resp. směrnice 73/362/EEC), nebo posouzení shody ve smyslu směrnice 2014/32/EU (resp. nařízení vlády č. 120/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů), což je samozřejmě též průkazem platně provedené metrologické návaznosti měřidla. ČMI však nemá oprávnění rozhodovat o tom, jaké metrologické vlastnosti mají zmíněná pracovní měřidla nebo etalony mít, jak má pracovat uživatel se skutečnými chybami měřidla zjištěnými kalibrací, ani o způsobu metrologické návaznosti výše též zmíněných stupnic, které jsou v některých případech k měření stromků využívány. Na otázku prodejce: Mohu stanovit délku stromku kalibrovaným svinovacím metrem, tedy kalibrovaným pracovním měřidlem a na základě výsledku tohoto měření účtovat cenu?  zní odpověď: Ano, můžete.