Jste zde

Co je to ověření a kdo je oprávněn je provést?

Ověření je soubor činností, kterými se potvrzuje, že stanovené měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Postup při ověřování stanovených měřidel stanoví ministerstvo vyhláškou. Ověření se deklaruje opatřením stanoveného měřidla úřední značkou nebo vydáním ověřovacího listu nebo provedením obojího.

Ověření stanoveného měřidla je podle zákona o metrologii oprávněn provést Český metrologický institut a v případě některých druhů stanovených měřidel také/nebo subjekt autorizovaný podle § 16 zákona o metrologii jako Autorizované metrologické středisko (takové subjekty mají přesně specifikován rozsah autorizované činnosti a jejich seznam naleznete zde).