Jste zde

doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D.

Doc. RNDr. Jiří Tesař, Ph.D. vystudoval magisterské studium fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorské studium v oboru metrologie absolvoval na Strojnícké fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Titul doktor přírodních věd získal v oboru vakuová fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Habilitaci získal v oboru metrologie v roce 2015 na Strojnícké fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Absolvoval odborné stáže v národních metrologických institutech LNE Francie a PTB Německo a jako hostující vědec pobýval v národním metrologickém institutu USA NIST. V roce 2003 absolvoval Letní metrologickou školu Mezinárodního úřadu pro váhy a míry BIPM v Sevres.   

Od roku 1996 pracuje v Českém metrologickém institutu, kam nastoupil na pozici metrologa na oddělení tlaku. V letech 1997-2001 působil jako vedoucího oddělení primární metrologie tlaku a odborný gestora pro tento obor měření. Následně od roku 2002 do roku 2005 vykonával funkci vedoucího oddělení primární metrologie tlaku, vakua a malého hmotnostního průtoku. Od roku 2001 do roku 2006 byl garantem Státního etalonu přetlaku, podtlaku a absolutního tlaku v plynném médiu a Státního etalonu přetlaku v kapalném médiu. Od roku 2006 zastával funkci odborného ředitele pro fundamentální metrologii a statutárního zástupce Českého metrologického institutu. 1. května 2021 byl ministrem průmyslu a obchodu jmenován generálním ředitelem ČMI.

V rámci své práce na ČMI byl vedoucím řešitelem, či spoluřešitelem více než 30 mezinárodních metrologických a výzkumných projektů. V rámci dalších odborných aktivit působí od roku 1997 na pozici odborného technického posuzovatele při akreditaci na národní metrologické orgány ČR, Slovenska a Slovinska. Od roku 2006 dosud vykonává funkci člena Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci a zároveň je členem Technického výboru pro kalibrační laboratoře ČIA. Od roku 2003 působí jako posuzovatel v rámci mezinárodního ujednání CIPM MRA, kde doposud vykonal peer review audit v národních metrologických institutech Finska, Slovenska, Irska, Bosny a Hercegoviny a Polska.

Doc. Tesař od roku 2003 vedl několik mezinárodních rozvojových projektů v oblasti metrologie a standardizace, zejména projekty v Moldavsku, Severní Makedonii, Bosně a Hercegovině, Mongolsku a Ázerbájdžánu. Dále působil v managementu mezinárodních rozvojových projektů v Srbsku, Egyptě, Albánii, Gruzii a Ukrajině a jako krátkodobý expert v dalších 12 rozvojových projektech v oblasti metrologie nebo standardizace.

Od roku 2006 je doc. Tesař členem Vědecké rady Slovenského metrologického ústavu a od roku 2020 členem Vědecké rady Fakulty biomedicinského inženýrství ČVUT v Praze. Dále je již od roku 2006 členem Technického výboru EURAMET pro Interdisciplinární metrologii. V období 2009 – 2013 byl členem Výboru Evropského metrologického výzkumného programu EMRP a od roku 2014 dosud je členem Evropského metrologického programu pro inovace a výzkum EMPIR. Zároveň působí jako člen Podvýboru EMPIR pro vědu. Od roku 2007 do současnosti byl opakovaně zvolen místopředsedou Rady pro metrologii Úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví České republiky.

Doc. Tesař je autorem 1 knihy, spoluautorem 3 knih a autorem či spoluautorem více jak 30 článků publikovaných v zahraničních vědeckých časopisech. Zároveň působí jako člen redakční rady jednoho českého a jednoho zahraničního časopisu v oblasti metrologie.