Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

1012-308

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
1553.53 - 1553.53 °C 2 K

Technická způsobilost

Garant služby

Garant služby Oddělení Poznámka
Ing. Lenka Strnadová pro výpočet nejistoty musí být přidána složka nehomogenita termočlánku

Podmínky měření

třízonová pec 

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace termoelektrických článků z drahých kovů