Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

12

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
20 - 200 HBW 0.3 % HBW

Technická způsobilost

Podmínky měření

Brinell 

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace tvrdoměrů Rockwell, Vickers a Brinell