Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

12

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
6 - 80 HR45TW 0.57 HR

Technická způsobilost

Podmínky měření

Rockwell 45T 

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace tvrdoměrů Rockwell, Vickers a Brinell