Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

12

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
10 - 100 HR15TW 0.57 HR

Technická způsobilost

Podmínky měření

Rockwell 15T 

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace tvrdoměrů Rockwell, Vickers a Brinell