Jste zde

CMC v oboru "vibrace"

Měřená veličina: nábojová citlivost (magnituda)
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
(0.01 - 600) m•s-2 (0.5 - 0.5) %
 • frekvence 20 Hz až 1,0 kHz
812-MP-C204
(0.01 - 600) m•s-2 (0.8 - 0.8) %
 • frekvence >1,0 kHz až 5 kHz
812-MP-C204
Měřená veličina: nábojová citlivost citlivost (magnituda)
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
(0.01 - 600) m•s-2 (0.5 - 0.5) %
 • frekvence 20 Hz až 1,0 kHz
812-MP-C204
(0.01 - 600) m•s-2 (0.8 - 0.8) %
 • frekvence >1,0 kHz až 5 kHz
812-MP-C204
Měřená veličina: zrychlení přímočarých mechanických vibrací harmonického průběhu
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
1 (0.01 - 400) m•s-2 (1 - 1) % MH
 • frekvence (0,1 až 5000) Hz
812-MP-C207
1 (0.01 - 400) m•s-2 (1.5 - 1.5) % MH
 • frekvence (5,0 až 20) kHz
812-MP-C207
Měřená veličina: citlivost snímačů vibrací
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
2 (0.01 - 1000) pC/m•s-2 (1 - 1) % MH
 • frekvence (0,1 až 5000) Hz
812-MP-C207
2 (0.01 - 1000) pC/m•s-2 (1.5 - 1.5) % MH
 • frekvence (5 až 20) kHz
812-MP-C207
2 (0.01 - 1.0E+4) mV/m•s-2 (1 - 1) % MH
 • frekvence (0,1 až 5000) Hz
812-MP-C207
2 (0.01 - 1.0E+4) mV/m•s-2 (1.5 - 1.5) % MH
 • frekvence (5 až 20) kHz
812-MP-C207
2 (0.1 - 1.0E+4) mV/m•s-1 (1 - 1) % MH
 • frekvence (0,1 až 5000) Hz
812-MP-C207
2 (0.1 - 1.0E+4) mV/m•s-1 (1.5 - 1.5) % MH
 • frekvence (5 až 20) kHz
812-MP-C207
Měřená veličina: přenos zesilovačů a filtrů simulátorem
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
3 (1.0E-7 - 1.0E+7) V/V (0.5 - 0.5) % MH
 • frekvence (0,1 až 100000) Hz
812-MP-C207
3 (0.001 - 1000) mV/pC (0.5 - 0.5) % MH
 • frekvence (0,1 až 100000) Hz
812-MP-C207
Měřená veličina: zrychlení
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
4 (0.01 - 1.0E+4) m•s-2 (0.5 - 0.5) % MH
 • frekvence (0,1 až 100000) Hz
812-MP-C207
Měřená veličina: rychlost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Metody
4 (10 - 1000) mm•s-1 (0.5 - 0.5) % MH
 • frekvence (0,1 až 100000) Hz
812-MP-C207
Měřená veličina: maximální hodnota zrychlení mechanických rázů půlsinusového průběhu
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
5 (1 - 1.0E+5) m•s-2 (1.2 - 1.2) % MH 812-MP-C208
Měřená veličina: frekvence vibrací
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
6 (0.1 - 1.0E+4) Hz (0.01 - 0.01) % MH 812-MP-C207, 812-MP-C210
6 (0.1 - 1.0E+4) Hz (0.01 - 0.01) % MH 812-MP-C207, 812-MP-C210
Měřená veličina: rychlost dopravních prostředků a objektů
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
7 (1 - 999) km•h-1 (0.2 - 0.2) km•h-1 812-MP-C209
7 (0.1 - 320) km•h-1 (0.01 - 0.01) km•h-1 812-MP-C209
Měřená veličina: otáčky a pulzy
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
8 (0.01 - 1.0E+5) min-1 (1 - 1) % MH 812-MP-C212
8 (0.1 - 1.0E+7) s-1 (1.0E-10 - 1.0E-10) MH 812-MP-C212
Měřená veličina: rychlost přímočarého pohybu
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
9 (1.0E-5 - 1000) m•s-1 (0.01 - 0.01) % MH 812-MP-C201
Měřená veličina: zrychlení přímočarého pohybu
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Metody
10 (-200 - 200) m•s-2 (0.01 - 0.01) % MH 812-MP-C201