You are here

News

Školení „Kontaktní termometrie“ pro BLOCK Clean Room Solutions

Submitted by rzeman on 3 March, 2023 - 11:00

Školení „Kontaktní termometrie“ pro BLOCK Clean Room Solutions

Na našem pracovišti OI Praha v laboratoři primární metrologie tepelně-technických veličin uspořádali kolegové školení pro firmu BLOCK Clean Room Solutions. Školení se skládalo z šesti bloků přednášek, kdy zaměstnance firmy naši pracovníci seznamovali s teorií metrologie a aktuálně platnými požadavky a předpisy v této oblasti.