You are here

National temperature standard for contact measurement

Název etalonu: Státní etalon teploty pro kontaktní měření

Kódové označení: ECM 320-1/03-028

Rok vyhlášení: 2003

Pracoviště: odd. 1012 ČMI OI Praha

Garant: Ing. Michal Voldán, Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 19

Jednotka základní fyzikální veličiny termodynamické teploty (značka T) je kelvin (K), Kelvin, symbol K, je SI-jednotka termodynamické teploty. Je definována fixováním číselné hodnoty Boltzmannovy konstanty  rovné 1,380 649 × 10-23, je-li vyjádřena v jednotkách J·K-1, což se rovná kg·m2·s-2·K-1, kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány ve smyslu , c a ΔνCs.

Kromě termodynamické teploty (T), vyjádřené v kelvinech, se používá také Celsiova teplota (značka t), definovaná vztahem t=T-T0, kde T0=273,15 K. Pro vyjádření Celsiovy teploty se užívá jednotka „Celsiův stupeň“, který se rovná jednotce „kelvin“, v tomto případě je „Celsiův stupeň“ zvláštní název užívaný místo názvu „kelvin“. Teplotní interval Celsiovy teploty lze však vyjádřit v kelvinech stejně jako Celsiových stupních.

Mezinárodní teplotní stupnice ITS-90 definuje teplotní stupnici pomocí konečného počtu definičních pevných bodů a pomocí přesně určených postupů realizace teplotní stupnice v intervalech mezi definičními pevnými body, jež se uskutečňují interpolačními přístroji (odporovými teploměry). Každý definiční pevný bod je založený na určitých změnách vnitřní struktury některých vybraných látek reprodukovatelných při odpovídající teplotě.

Státním etalonem teploty je realizovaná teplotní stupnice ITS-90 v rozsahu hodnot (-196 °C do 1084,62 °C). Realizace teplotní stupnice umožňuje kalibrovat etalonové odporové teploměry (OT) a termoelektrické články (TC) s nejistotami uvedenými dále (pro k=2):

bod varu dusíku (N2)  –196 °Cs nejistotou kalibrace OT 5 mK
trojný bod rtuti (Hg)   -38,8344  °Cs nejistotou kalibrace OT 0,4 mK
trojný bod vody (H2O)  0,01 °Cs nejistotou kalibrace OT 0,15 mK
bod tání galia (Ga) 29,7646 °Cs nejistotou kalibrace OT 0,4 mK
bod tuhnutí india (In)  156,5985 °Cs nejistotou kalibrace OT 0,8 mK
bod tuhnutí cínu   (Sn) 231,928 °Cs nejistotou kalibrace OT 0,8 mK
bod tuhnutí zinku (Zn) 419,527 °Cs nejistotou kalibrace OT 0,9 mK
bod tuhnutí zinku (Zn) 419,527 °Cs nejistotou kalibrace TC 0,12 K
bod tuhnutí hliníku (Al) 660,323 °Cs nejistotou kalibrace OT 2 mK
bod tuhnutí hliníku (Al) 660,323 °Cs nejistotou kalibrace TC 0,12 K
bod tuhnutí stříbra (Ag) 961,78 °Cs nejistotou kalibrace OT 5 mK
bod tuhnutí stříbra (Ag) 961,78 °Cs nejistotou kalibrace TC 0,17 K
bod tuhnutí mědi (Cu) 1084, 62°Cs nejistotou kalibrace TC 0,17 K

Nejistotou kalibrace odporového teploměru je míněna schopnost kalibrace OT.

Nejistotou kalibrace termoelektrického teploměru je míněna schopnost kalibrace TC.

Účast v mezinárodních porovnáních:

Přehled projektů, v němž se účastnila sestava státního etalonu teploty:

Projekt Euromet č. 549 (porovnání TBV prostřednictvím kyvety)

Projekt Euromet č. 391 a č. 712 (porovnání bodu In prostřednictvím kyvety)

Projekt Euromet č. 552 (porovnání bodů Hg-Zn prostřednictvím OT)

Projekt Euromet T-K4 č. 820 (porovnání bodů Al a Ag prostřednictvím OT)

Projekt Euromet č. 844 (porovnání bodů Ag a Cu prostřednictvím TC)

Projekt Euramet K7.1 (přímé porovnání trojných bodů vody)

Z hlediska vyhlášení státního etalonu teploty byla podstatná úspěšná účast v klíčovém porovnání Euromet č. 552 v r. 2002, včetně podání návrhu CMC. V současné době (zahájeno 2012) probíhá porovnání s laboratoří SMÚ Bratislava (SK), v rozsahu od trojného bodu Argonu do bodu tuhnutí mědi. Porovnání je realizováno jako přímé porovnání pevných bodů, či pomocí transportovaného referenčního měřidla (odporový teploměr či termoelektrický článek).

Obrázková galerie: