Jste zde

Výroba sekundárních etalonů aktivity

Výroba 19 základních typů etalonů a jejich modifikace dané aktivitou, radionuklidem, objemem a tvarem, jejich aktivita je navázána na primární etalon jednotky aktivity - Bq, výroba speciálních etalonů pro účely kalibrace a ověřování přístrojů pro měření aktivity mj. i roztoků elementárního jódu, značeného metyljodidu - CH 3 I ( 131I) a etalonů vzácných plynů (41Ar, 85Kr, 133Xe) pro testování monitorů plynných výpustí jaderných zařízení.

viz Katalog

Používané etalony a přístroje:

Primární etalony 226Ra, sekundární etalony navázané na primární etalon laboratoře absolutního měření, 4 π-γ ionizační komora (dále IK), scintilační spektrometr γ, kapalinový scintilační spektrometr α, β (dále LS), plynové proporcionální počítače, sada kalibrovaných vah s rozsahem do 100 kg (5 g/dílek) až 31 g (1 μg/dílek), zařízení pro měření parametrů křemíkových dozimetrických diod.

Používané metody:

  • Scintilační spektrometrie
  • Kapalinová scintilační spektrometrie
  • Měření na ionizační komoře a plynovými proporcionálními počítači částic
  • Pracovní postupy výroby etalonů a metodiky měření jsou součástí dokumentace systému managementu kvality