Jste zde

Metrologie v oblasti čerpání energie (v originále energy harvesting)

Metrologie v oblasti čerpání energie (v originále energy harvesting)

Metrology for Energy Harvesting (ENG02 - Harvesting)

Téměř veškerá elektrická energie ve světě, odhadem 15 milionů wattů, je generována tepelnými motory a plynovými nebo parními turbínami, které převádějí teplo na mechanickou energii a ta se pak převádí na energii elektrickou. Až 10 trilionů wattů tvoří tepelné ztráty. Tento projekt se zaměřuje na metrologickou podporu v oblasti vývoje elektrických generátorů využívajících všechny druhy převodů tepelné a mechanické energie na elektrickou energii, přičemž důraz je kladen i na přístroje malé. Cílem je poskytnout validované a spolehlivé měřicí metody, týkající se převodu energie a související měření vlastností materiálů.

Český metrologický institut se v oblasti nanometrologie zapojit do tohoto projektu výzkumným týmem z ČMI OI Brno v čele s Mgr. Petrem Klapetkem, Ph.D., pklapetek@cmi.cz. 

Webové stránky projektu