Jste zde

Rozměrové měření přímo v procesu výroby se zajištěnou návazností

Rozměrové měření přímo v procesu výroby se zajištěnou návazností

Traceable in-process dimensional measurement (IND62 - TIM)

Úkolem tohoto projektu je měření výrobků přímo za procesu výroby, nebo těsně po jejich vyrobení. Specifikem tohoto měření jsou postupy měření v náročných podmínkách, např. při vysoké teplotě.

Cílem tohoto projektu je charakteristika vlivu prostředí na rozměry a tvar výrobku. Vývoj, návrh, CAD, CAM a výroba artefaktů (kalibrů) obecných tvarů a substituční (porovnávací) metoda měření výrobků obecných tvarů. Na projektu spolupracuje oddělení LPM ČMI pod vedením doc. Ing. Víta Zeleného, CSc., vzeleny@cmi.cz.

Webové stránky projektu