Jste zde

ředitel VOJ, sekretariát VOJ

Kontakt

4001 - ředitel VOJ, sekretariát VOJ
Slunečná 23, 460 01 Liberec

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

  • školení a zkoušky pracovníků včetně vystavení osvědčení o způsobilosti k provádění metrologických výkonů
  • posuzování metrologických pracovišť
  • posuzování metodik měření
  • metrologické konzultace