You are here

Contacts

Jméno Hlavní funkce E-mail Telefon Mobil
RNDr. Henrich Kubala vedoucí oddělení legální metrologie veličin ionizujícího záření hkubala@cmi.cz 266 020 405, 266 020 258 602 101 465
RNDr. Tomáš Soukup metrolog tsoukup@cmi.cz 266 020 427, 266 020 258 602 680 505
Ing. Miroslava Novotná metrolog mnovotna@cmi.cz 381 102 754 702 291 469
Ing. Tomáš Tesař metrolog ttesar@cmi.cz 266 020 285 702 291 333
Ivan Rajman metrolog irajman@cmi.cz 266 020 403, 266 020 258 702 291 335
Ing. Zdeňka Veselá metrolog zvesela@cmi.cz 266 020 311, 266 020 458 702 291 331
Bc. Přemysl Ježek metrolog pjezek@cmi.cz 381 102 754 727 851 866