Jste zde

oddělení geometrických veličin

Kontakt

1052 - oddělení geometrických veličin
Radiová 1136/3, 102 00 Praha - Hostivař

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Ověřovaná stanovená měřidla

Další služby

  • odborný metrologický dohled v podnicích a expertní posuzovatelské činnosti metrologických pracovišť 
  • poradenská a konzultační činnost
  • odborně teoretická a praktická školení pro podnikovou metrologii