Jste zde

generální ředitel

Kontakt

0111 - generální ředitel
Okružní 31, 638 00 Brno

Vnitřní organizační jednotka

Vedoucí oddělení

Mapa

Další služby

Generální ředitel řídí veškerou činnost organizace, jedná jejím jménem a odpovídá za výsledky její činnosti. Za činnost ČMI odpovídá zřizovateli, Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Sekretariát generálního ředitele a Referát ZPC zabezpečuje správní agendu GŘ a OŘLM, organizuje a zprostředkovává služební styk GŘ se stranami a napomáhá GŘ a OŘLM v plnění jeho úkolů. Zajišťuje sociální politiku a úkoly na úseku ochrany utajovaných informací.

Manažer jakosti (MJ) ČMI jmenovaný generálním ředitelem ČMI je členem vrcholového vedení ČMI. Z pověření generálního ředitele ČMI a ve spolupráci s ostatními členy vrcholového vedení ČMI navrhuje a rozpracovává politiku jakosti ČMI a po schválení prověřuje její naplňování. Zabezpečuje úkoly související s budováním a udržováním systému managementu kvality ČMI.