Jste zde

Zlepšení CMC - nízké tlaky - 6013

Reporty (Draft B) klíčového porovnání EURAMET.M.P-K4.2010 a doplňkového porovnání EURAMET.M.P-S12 byly dokončeny začátkem února a odsouhlaseny všemi účastníky na zasedání CCM WG LP 25. února 2014 a bylo doporučeno vydání Final Reportů. Prokázali jsme naše existující CMC v hrubém vakuu a vytvořili základ pro plánované žádosti o zlepšení CMC v nízkém přetlaku a pokrytí mezery CMC v nízkém podtlaku. Final reporty obou porovnání pak byly publikovány během léta v databázi KCDB i Technical supplements časopisu Metrologia. Následně byly koncem listopadu 2014 schváleny dva nové CMC řádky (nahrazující tři ku smazání). Detaily jsou uvedeny níže a všechny nejistoty jsou pro k = 2.

Podtlak:

            starý CMC řádek:        (1 – 3200) Pa s nejistotou 0,02 Pa + 8·10-5·p,

            nový CMC řádek:       (1 – 15000) Pa s nejistotou 0,02 Pa + 2,8·10-5·p.

Přetlak:

            staré CMC řádky:        (1 – 3200) Pa s nejistotou 0,02 Pa + 8·10-5·p,

                                               (3200 – 5000) Pa s nejistotou 0,27 Pa,

            nový CMC řádek:       (1 – 15000) Pa s nejistotou 0,02 Pa + 2,8·10-5·p.

 

Obr. 1: CMC řádky ČMI v přetlaku: stávající – černě, navržený červeně

 

Obr. 2: CMC řádky ČMI v podtlaku: stávající – černě, navržený červeně