Jste zde

Support for a European Metrology Network on reliable radiation protection regulation

Kód projektu: 19NET03

Vysoutěžení projektu: 2019

Implementace projektu: 2020 – 2024

Vedoucí řešitel projektu: Annette Röttger, PTB, Německo

Účastníci projektu:

 • Istituto Nazionale di Metrologia delle Radiazioni Ionizzanti, ENEA-INMRI, Itálie
 • Central Office of Measures/Glówny Urzad Miar, GUM, Polsko
 • Horia Hulubei National Institute of R&D for Physics and Nuclear Engineering, IFIN-HH, Rumunsko
 • Institute of Metrology of Bosnia and Herzegovina, IMBiH, Bosna a Hercegovina
 • Ruder Boskovic Institute - Secondary Standard Dosimetry Laboratory, IRB-SSDL, Chorvatsko
 • Laboratory for Radiation Protection and Safety, IST/LPSR, Portugalsko
 • Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, LNE-IRSN, Francie
 • Laboratoire National Henri Becquerel/Commissariat à l'Energie Atomique, LNE-LNHB, Francie
 • Metrology Institute of the Republic of Slovenia/Jozef Stefan Institute/Low and Medium Energy Physics F2, Environmental Sciences O2, MIRS/IJS/F-2,O-2, Slovinsko
 • National Physical Laboratory, NPL, Velká Británie
 • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
 • Nuclear Calibration Laboratory, Belgian Nuclear Research Centre, SCK-CEN/LNK, Belgie
 • Swedish Radiation Safety Authority, SSM, Švédsko
 • Radiation and Nuclear Safety Authority, STUK, Finsko
 • Vinča Institute of Nuclear Sciences, VINS, Srbsko

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Vladimír Sochor

Web: https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/support-for-a-european-metrology-network-on-reliable-radiation-protection-regulation/?tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=1ffc66241987af0dbc1cf09571efe26c

Manažerské shrnutí projektu: Směrnice Rady 2013/59/EURATOM stanoví základní bezpečnostní normy pro ochranu pracovníků, obyvatelstva a životního prostředí před expozicí ionizujícímu záření. Dodržování příslušných právních předpisů se stalo složitějším v důsledku přísnějšího zákonného posuzování dávek, limitů expozice a koncentrací aktivit, jakož i nového technologického vývoje a vznikajících složitých postupů. Je naléhavě zapotřebí vytvořit Evropskou metrologickou síť (EMN) jako jednotné kontaktní místo pro pokrytí všech metrologických potřeb souvisejících s radiační ochranou a pro udržení spolehlivého zajištění kvality. Tento projekt sítě podpoří budoucí EMN tím, že se bude zabývat touto problematikou prostřednictvím identifikace výzkumných potřeb zúčastněných stran, zavedením dlouhodobého průběžného dialogu mezi nimi a metrologickou komunitou a instalací webového portálu pro regulaci radiační ochrany. Bude rovněž vypracován strategický výzkumný program (SRA) a dvě cestovní mapy. Dále bude podporováno dlouhodobé sdílení znalostí a budování kapacit v Evropě a bude vypracován návrh společné a udržitelné evropské metrologické infrastruktury. Tím se výrazně posílí pozice Evropy v oblasti radiační ochrany.