Jste zde

Measurement methods and test procedures for assesing accuracy of instruments transformers for power quality measurement

Kód projektu: 19NRM05

Vysoutěžení projektu: 2019

Implementace projektu: 2020 – 2023

Vedoucí řešitel projektu: Gabriella Crotti, INRIM, Itálie

Účastníci projektu:

  • Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, Itálie
  • Laboratoire national de métrologie et d'essais, LNE, Francie
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
  • Ulusal Metroloji Enstitüsü, UME, Turecko
  • VSL National Metrology Institute, VSL, Nizozemsko
  • Alma mater studiorum Università di Bologna, Itálie
  • Ricerca sul Sistema Energetico – RSE S.p.A., Itálie
  • Technische Universität Dresden, Německo
  • Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli, Itálie

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Renata Styblíková, Ph.D.

Web: https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/measurement-methods-and-test-procedures-for-assessing-accuracy-of-instrument-transformers-for-power/?tx_eurametctcp_project%5Baction%5D=show&tx_eurametctcp_project%5Bcontroller%5D=Project&cHash=022ee6ab2e8ea8c12a7ed904625a1cc7

Manažerské shrnutí projektu: Rozsáhlá integrace obnovitelných zdrojů do evropské distribuční soustavy elektrické energie je nezbytná pro realizaci strategií "zeleného růstu", ale zároveň přispívá k nárůstu poruch v síti, což vede ke zhoršení kvality elektrické energie (PQ) a značným nákladům pro průmysl. Monitorování kvality elektrické energie má proto zásadní význam. Přístrojové transformátory (IT) mají zásadní význam pro měření kvality elektrické energie (PQM) v elektrických sítích. Zatímco však ukazatele PQ a měřicí přístroje jsou dobře normalizovány, žádné normy týkající se IT pro PQM neexistují. Z literatury vyplývá, že IT mohou vnášet do PQM významné chyby. Cílem tohoto projektu je proto reagovat na specifické potřeby vyjádřené IEC TC 38 "Přístrojové transformátory", a to vypracováním specifických ukazatelů relevantních pro PQ k posouzení výkonnosti IT, zkušebních postupů, požadavků na referenční sestavy a metod vyhodnocování příspěvku nejistoty IT k PQM. IEC TC 38 budou poskytnuty pokyny a doporučení pro kalibraci IT používaných v PQM.