Jste zde

Traceable mechanical and electrical power measurement for efficiency determination of wind turbines

Kód projektu: 19ENG08

Vysoutěžení projektu: 2019

Implementace projektu: 2020 – 2023

Vedoucí řešitel projektu: Rolf Kumme, PTB, Německo

Účastníci projektu:

  • Central Office of Measures/Glówny Urzad Miar, GUM, Polsko
  • Federal Institute of Metrology METAS, METAS, Švýcarsko
  • VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Centre for Metrology MIKES, MIKES, Finsko
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt, PTB, Německo
  • Dinnteco Factory Gasteiz S.L., Španělsko
  • Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V., Německo
  • Fundacion Cener, Španělsko
  • Hochschulen für Angewandte Wissenschaften Aschaffenburg, Německo
  • Inmetro Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Brazílie
  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Německo

Role ČMI: financovaný JRP-partner

Hlavní řešitel ČMI: Ing. Lukáš Vavrečka, Ph.D.

Web: https://www.ptb.de/empir2020/windefcy/home/

Manažerské shrnutí projektu: EU se snaží dodržovat Pařížskou dohodu a řešit změnu klimatu, a proto musí do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů nejméně o 40 % ve srovnání s rokem 1990. Ačkoli je to náročné, lze toho dosáhnout přechodem na obnovitelné zdroje energie. Větrná energie má velký potenciál, je však třeba zlepšit účinnost větrných turbín. Celkovým cílem tohoto projektu je vytvořit spolehlivou, praktickou a sledovatelnou metodu pro stanovení účinnosti gondol a jejich součástí na velkých zkušebních stolicích. To umožní odvětví větrné energetiky zlepšit účinnost pohonných jednotek větrných turbín srovnatelným a opakovatelným testováním, zrychlit vývojové cykly a zkrátit dobu uvedení na trh.