Jste zde

Státní etalon momentu síly EZMS 10 N.m

Název etalonu: Státní etalon momentu síly EZMS 10 N.m

Kódové označení: ECM 150-9/21-066

Rok vyhlášení: 2021

Pracoviště: odd. 8011 ČMI LPM Praha

Garant: Ing. Lukáš Vavrečka, Ph.D.

Počet zajišťovaných CMC řádků: 1

MódRozsahNejistota (k = 2)
Smysl zatěžování pravotočivý0,2 N·m – 10 N·m9·10-5
Smysl zatěžování levotočivý0,2 N·m – 10 N·m9·10-5
 

Státní etalon pro jednotku momentu síly je kompaktní zařízení s přímým zatěžováním, které sestává ze dvou systémů zatěžovacích těles (jeden pro pravotočivý smysl zatěžovacího momentu a druhý pro levotočivý), ramene momentu síly a vzduchového ložiska. Zatěžovací tělesa společně s ramenem momentu síly realizují jednotku momentu v rozsahu od 0,2 N·m do 10 N·m. Součástí etalonového zařízení jsou elektrické silové a ovládací obvody pro ovládání elektromotorů systémů zatěžovacích těles a k vyrovnávání deformace kalibrovaného snímače.

Rozhodujícími částmi etalonového zařízení, kterými je definována jednotka momentu síly, jsou zatěžovací tělesa a rameno momentu síly.  Jednotka momentu síly je definována jako součin silového účinku gravitačního pole země na zatěžovací tělesa dané hmotnosti a délky ramene momentu síly. Při justáži zatěžovacích těles se provádí korekce na vztlak okolního vzduchu.

Státní etalon látkového množství sestává z následujících částí:

-           systém zatěžovacích těles pro pravotočivý smysl zatěžování,

-           systém zatěžovacích těles pro levotočivý smysl zatěžování,

-           rameno momentu síly,

-           vzduchové ložisko,

-           rám stroje,

-           poháněcí motory,

-           elektrický rozvaděč,

-           ovládací panel,

-           přenosný etalon momentu síly 1. řádu.

 

Základní metrologické charakteristiky:

Etalon momentu síly je určen pro kalibraci etalonových snímačů momentu v rozsahu od 0,2 N·m do 10 N·m při zatěžování pravotočivým i levotočivý momentem. Nejlepší měřicí schopnost etalonu je Wtsm= 0,009 % měřené hodnoty momentu síly. Nejlepší měřicí schopnost etalonu je stanovena podle dokumentu EURAMET/cg-14/v.02 jako rozšířená nejistota kalibrace etalonu s koeficientem rozšíření k=2, což odpovídá pravděpodobnosti pokrytí pro normální rozdělení P=95 %.

Moment síly generovaný etalonem je dán rovnicí:

Kde značí:

M

...........….

moment síly generovaný etalonem,

m

...........….

hmotnost zatěžovacích těles,

g

...........….

tíhové zrychlení v místě zatěžovacích těles,

l...............

délka ramena momentu síly,

ρvzd

...........….

hustota vzduchu v místě zatěžovacích těles,

ρZT...........….

hustota zatěžovacích těles.

 

Obrázková galerie: