Jste zde

Jaká je stanovená lhůta pro kalibraci revizního měřidla elektrických veličin?

De facto časově omezená platnost metrologické návaznosti je v právní úpravě metrologie ošetřena pouze u stanovených měřidel; Vámi zmíněná měřidla stanovenými měřidly nejsou, neboť jsou druhu, který není uveden ve vyhlášce č. 345/2002 Sb., v platném znění. Jsou tedy měřidly pracovními. K pracovním měřidlům se vztahuje obecná povinnost subjektů z § 18 písm. b) zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů: " Subjekty zajišťují jednotnost a správnost měřidel a měření a jsou povinny vytvořit metrologické předpoklady pro ochranu zdraví zaměstnanců, bezpečnosti práce a životního prostředí přiměřeně ke své činnosti " (subjektem je podle § 1 zákona o metrologii právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, tedy například vaše firma). Kromě toho zákon o metrologii v § 11 odst. 5 a v § 5 odst. 6 stanovuje, že metrologická návaznost pracovních měřidel se realizuje kalibrací. Při provedení nebo zadání kalibrace musí uživatel měřidla definovat požadavky na nejistotu měření, rozsah kalibrace apod. Pokud však jde o dobu platnosti kalibrace, resp. přesněji o rekalibrační interval, stanoví si jej na vlastní odpovědnost uživatel pracovního měřidla, který tak učiní na základě vlastností měřidla, podmínek a četnosti použití, doporučení výrobce opravce či kalibrační laboratoře, vlastních zkušeností apod. Na Vaši otázku je jednoduchá odpověď – co není právně závazně zakázáno či vymezeno, je dovoleno. Rekalibrační intervaly pracovních měřidel (a etalonů) právně závazně legislativou pro metrologii stanoveny nejsou, takže si je řešíte sami, pouze musíte efektivně zajistit tu zmíněnou jednotnost a správnost měřidel a měření.