Jste zde

Databáze CMC

Měřená veličina: kapacita
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.01 - 1.0E+4) nF (0.05 - 0.2) %
 • frekvence 100 Hz až 20 kHz
611-MP-C041
(0.00019 - 1000) μF (0.1 - 0.3) %
 • frekvence 100 Hz až 1 kHz
611-MP-C030
(0.00035 - 1000) μF (0.3 - 1) %
 • frekvence 100 Hz až 1 kHz
611-MP-C041
Měřená veličina: střídavý odpor
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.0001 - 1.0E+4) kΩ (0.05 - 0.2) %
 • frekvence 100 Hz až 20 kHz
611-MP-C041
Měřená veličina: indukčnost
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
(0.1 - 10) H (0.5 - 1) %
 • frekvence 100 Hz až 20 kHz
611-MP-C041
Měřená veličina: proud
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.21 (1 - 1000) A (0.8 - 0.8) %
 • frekvence 0 Hz
131-MP-C006
9.21 (1 - 1000) A (0.5 - 0.5) %
 • frekvence 50 Hz
131-MP-C006
Měřená veličina: izolační odpor
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (0.01 - 100) MΩ (0.0012 - 0.0012) % 131-MP-C006
9.21 (0.1 - 1) GΩ (0.0017 - 0.0017) % 131-MP-C006
9.21 (1 - 10) GΩ (0.0017 - 0.0086) % 131-MP-C006
9.21 (10 - 100) GΩ (0.0086 - 0.034) % 131-MP-C006
9.21 (0.1 - 1) TΩ (0.034 - 0.27) % 131-MP-C006
9.21 (1.0E+10 - 1) GΩ (0.02 - 0.02) % 131-MP-C006
9.21 (1 - 10) GΩ (1 - 1) % 131-MP-C006
9.21 (0.35 - 100) GΩ (1.2 - 1.5) % 131-MP-C006
9.21 (0.1 - 1) TΩ (2.5 - 2.5) % 131-MP-C006
9.21 (1 - 10) TΩ (4 - 4) % 131-MP-C006
9.21 (100 - 100) MΩ (0.002 - 0.002) % 131-MP-C006
9.21 (1 - 1) GΩ (0.003 - 0.003) % 131-MP-C006
(0.01 - 100) TΩ (0.02 - 1) % 131-MP-C006
Měřená veličina: ochranná smyčka, impedance sítě a zemní smyčka
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (25 - 25) mΩ (5 - 5) mΩ 131-MP-C006
9.21 (50 - 50) mΩ (5 - 5) mΩ 131-MP-C006
9.21 (100 - 100) mΩ (5 - 5) mΩ 131-MP-C006
9.21 (330 - 330) mΩ (7 - 7) mΩ 131-MP-C006
9.21 (500 - 500) mΩ (8 - 8) mΩ 131-MP-C006
9.21 (1 - 1) Ω (10 - 10) mΩ 131-MP-C006
9.21 (1.8 - 1.8) Ω (18 - 18) mΩ 131-MP-C006
9.21 (5 - 5) Ω (30 - 30) mΩ 131-MP-C006
9.21 (10 - 10) Ω (60 - 60) mΩ 131-MP-C006
9.21 (18 - 18) Ω (100 - 100) mΩ 131-MP-C006
9.21 (50 - 50) Ω (300 - 300) mΩ 131-MP-C006
9.21 (100 - 100) Ω (500 - 500) mΩ 131-MP-C006
9.21 (180 - 180) Ω (1 - 1) Ω 131-MP-C006
9.21 (500 - 500) Ω (2.5 - 2.5) Ω 131-MP-C006
9.21 (1 - 1) kΩ (5 - 5) Ω 131-MP-C006
9.21 (1.8 - 1.8) kΩ (10 - 10) Ω 131-MP-C006
Měřená veličina: vypínací proud
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (3 - 3000) mA (0.02 - 0.02) % 131-MP-C006
9.21 (3 - 3000) mA (1 - 1) % 131-MP-C006
Měřená veličina: vypínací čas
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (10 - 5000) ms (0,02%+0,25ms - 0,02%+0,25ms) 131-MP-C006
9.21 (10 - 5000) ms (0.05 - 0.05) ms 131-MP-C006
Měřená veličina: unikající proud pasivní
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (0.1 - 30) mA (0,3%+2mA - 0,3%+2mA) 131-MP-C006
Měřená veličina: unikající proud diferenciální
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (0.1 - 30) mA (0,3%+2mA - 0,3%+2mA) 131-MP-C006
Měřená veličina: unikající proud substituční
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (0.1 - 30) mA (0,3%+2mA - 0,3%+2mA) 131-MP-C006
Měřená veličina: unikající proud aktivní
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.21 (0.1 - 30) mA (0,3%+1mA - 0,3%+1mA) 131-MP-C006
9.21 (0.1 - 30) mA (0.055 - 0.055) % 131-MP-C006
Měřená veličina: vysoké napětí
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.21 (0 - 10) kV (0,3%+5V - 0,3%+5V)
 • frekvence 0 Hz
131-MP-C006
9.21 (0 - 10) kV (0,5%+5V - 0,5%+5V)
 • frekvence 50 Hz
131-MP-C006
Měřená veličina: vertikální činitel vychylování
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.22 (1 - 21) mV (0,1% MH + 15mV - 0,1% MH + 15mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
9.22 (21 - 556) mV (0,1% MH + 1mV - 0,1% MH + 1mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008
9.22 (0.556 - 210) V (0,05% MH + 1mV - 0,05% MH + 1mV)
 • frekvence 10 Hz až 10 kHz
113-MP-C008

Stránky