Jste zde

Databáze CMC

Měřená veličina: střídavé napětí
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.2 (20 - 200) V (37 - 37) μV/V
 • frekvence 35 Hz až 175 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) V (37 - 37) μV/V
 • frekvence 35 Hz až 175 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) V (28 - 28) μV/V
 • frekvence 175 Hz až 40 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) V (28 - 28) μV/V
 • frekvence 175 Hz až 40 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) V (40 - 40) μV/V
 • frekvence 40 kHz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) V (40 - 40) μV/V
 • frekvence 40 kHz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) V (71 - 71) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 150 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) V (71 - 71) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 150 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) V (240 - 240) μV/V
 • frekvence 150 kHz až 200 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (20 - 200) V (240 - 240) μV/V
 • frekvence 150 kHz až 200 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (200 - 1100) V (40 - 40) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 5 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (200 - 1100) V (40 - 40) μV/V
 • frekvence 10 Hz až 5 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (200 - 1100) V (45 - 45) μV/V
 • frekvence 5 kHz až 25 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (200 - 1100) V (45 - 45) μV/V
 • frekvence 5 kHz až 25 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (200 - 1100) V (76 - 76) μV/V
 • frekvence 25 kHz až 40 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (200 - 1100) V (76 - 76) μV/V
 • frekvence 25 kHz až 40 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (200 - 1100) V (120 - 120) μV/V
 • frekvence 40 kHz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (200 - 1100) V (120 - 120) μV/V
 • frekvence 40 kHz až 75 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (200 - 1100) V (350 - 350) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 100 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.2 (200 - 1100) V (350 - 350) μV/V
 • frekvence 75 kHz až 100 kHz
611-MP-C097, 611-MP-C098
Měřená veličina: stejnosměrný proud
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Postup Doplněk k postupu
9.3 (0 - 1) μA (0.1 - 0,1) nA 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (0 - 1) μA (0.1 - 0,1) nA 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (1 - 100) μA (21.10-6.I - 21.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (1 - 100) μA (21.10-6.I - 21.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (100 - 200) μA (12.10-6.I - 12.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (100 - 200) μA (12.10-6.I - 12.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (0.2 - 2000) mA (6.10-6.I - 6.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (0.2 - 2000) mA (6.10-6.I - 6.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (2 - 20) A (15.10-6.I - 15.10-6.I) 611-MP-C097
9.3 (20 - 100) A (20.10-6.I - 20.10-6.I) 611-MP-C097
9.3 (0 - 1) μA (0.1 - 0,1) nA 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (0 - 1) μA (0.1 - 0,1) nA 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (1 - 100) μA (21.10-6.I - 21.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (1 - 100) μA (21.10-6.I - 21.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (100 - 200) μA (15.10-6.I - 15.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (100 - 200) μA (15.10-6.I - 15.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (0.2 - 20) mA (6.10-6.I - 6.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (0.2 - 20) mA (6.10-6.I - 6.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (20 - 200) mA (8.10-6.I - 8.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (20 - 200) mA (8.10-6.I - 8.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (0.2 - 2) A (15.10-6.I - 15.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (0.2 - 2) A (15.10-6.I - 15.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (2 - 20) A (30.10-6.I - 30.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (2 - 20) A (30.10-6.I - 30.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (20 - 100) A (50.10-6.I - 50.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
9.3 (20 - 100) A (50.10-6.I - 50.10-6.I) 611-MP-C097, 611-MP-C098
(0.001 - 2000) nA (0.01 - 1) % 611-MP-C098
Měřená veličina: střídavý proud
Interní identifikátor Rozsah Kalibrační a měřicí schopnost Podmínky měření Postup Doplněk k postupu
9.4 (9 - 200) μA (130 - 130) μA/A
 • frekvence 10 Hz až 25 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (9 - 200) μA (130 - 130) μA/A
 • frekvence 10 Hz až 25 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098
9.4 (9 - 200) μA (120 - 120) μA/A
 • frekvence 25 Hz až 35 Hz
611-MP-C097, 611-MP-C098

Stránky