Jste zde

Detail CMC

Obor měření

Interní identifikátor

1.12

Měřená veličina

Měřený přístroj či zařízení

Kalibrační a měřící schopnosti

Rozsah Kalibrační a měřící schopnosti
0 - 30 m Q(0,01; 0,4×L; 0,1aL) µm

Technická způsobilost

Garant služby

Postup

Číslo postupu Název postupu
Kalibrace souřadnicových měřicích strojů